عکس خیابان بیست و دوم بهمن تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان بیست و دوم بهمن تهران

خیابانی در تهران

خیابان بیست و دوم بهمن در منطقه 5 تهران واقع شده‌است و از محله باغ فیض عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند انجمن مدیران کیفیت صنایع تهران در آن واقع شده‌اند. خیابان بیست و دوم بهمن محله باغ فیض به معابر مهمی مانند بزرگراه ستاری، بزرگراه شهید همت، بزرگراه اشرفی اصفهانی، ناطق نوری، مهستان، عدل جنوبی، امیر ابراهیم، اکبری و همچنین کافی ماسوله متصل گردیده است.


neshan logo