عکس خیابان اکبری تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان اکبری تهران

خیابانی در تهران

خیابان اکبری در منطقه 5 تهران واقع شده‌است و از محله باغ فیض عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند انجمن مدیران کیفیت صنایع تهران در آن واقع شده‌اند. خیابان اکبری محله باغ فیض به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید همت، بیست و دوم بهمن و همچنین عدل جنوبی متصل گردیده است.


neshan logo