عکس خیابان بیگی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان بیگی تهران

خیابانی در تهران

خیابان بیگی در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله‌های شیراز و یوسف آباد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران (شرکت معین آسایش شهر) و صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در آن واقع شده‌اند.
خیابان بیگی به معابر مهمی مانند بزرگراه کردستان، آیینه وند، شیراز جنوبی، ایرانشناسی، شیراز جنوبی، شمال، یوسف آباد و همچنین اسدآبادی متصل گردیده است.


neshan logo